kamonchanok

Sunday, May 21, 2006

เกณฑ์คะแนน

ฝ 40203

I. Blog 15 คะแนน
ตามที่เคยสั่งงานblog ต้องมี
1. Ma famille
2. Ma maison
3. งานแต่งเรื่องจากคำศัพท์และกริยาทั้งหมดที่เรียนในเทอม1 ปีการศึกษา 2006 ดูความสมบูรณ์ของเนื้อหาอย่างต่ำ 1 หน้ากระดาษ(เป็นงานกลุ่มแต่ทุกคนต้องมีในblog)
กำหนดส่ง เข้าตรวจblog
ครั้งที่ 1 1 juin 2006
ครั้งที่ 2 1 juillet 2006
ครั้งที่ 3 1 août 2006
ครั้งที่ 4 1 septembre 2006
***ในแต่ละครั้งที่เข้าตรวจงานต้องมีความก้าวหน้า คือ เรื่องที่แต่งนั้นนักเรียนได้ใส่ความรู้จากบทเรียนที่เรียนเข้าไปจนกระทั่งสมบูรณ์ในวันสุดท้ายของการตรวจ blog
4.เรียงความ Mes vacances d’été 2006
กำหนดส่ง เข้าตรวจblog 12 juin 2549
5. งานอื่น ๆในเทอมนี้ รอฟังกำหนดจากมิสและดูได้จากhttp://kamonchanok.blogspot.com
II. ทดสอบคำศัพท์ 10 คะแนน
หน้าที่ 15-16 ภายในสัปดาห์ที่ 29 พฤษภา-5มิถุนายน
หน้าที่ 17-18 ภายในสัปดาห์ที่ 5-12 มิถุนายน
หน้าที่ 19-20 ภายในสัปดาห์ที่ 12-19 มิถุนายน
หน้าที่ 21-22 ภายในสัปดาห์ที่ 19-26 มิถุนายน
หน้าที่ 23-24 ภายในสัปดาห์ที่ 26 มิถุนายน-3กรกฎาคม
หน้าที่ 25-26 ภายในสัปดาห์ที่ 3-10 กรกฎาคม
หน้าที่ 27-28 ภายในสัปดาห์ที่ 10-17 กรกฎาคม
III. นำเสนอผลงานของกลุ่ม 15 คะแนน
ดูความก้าวหน้าของงานทุกวันพฤหัส ละคร เพลง นิทาน
กำหนด présenter เดือนสิงหาคม 2549
IV. สอบ Oral 10 คะแนน
กำหนด………………………………
V . คุณลักษณะ สังเกตจากการทำแบบฝึกหัด 10 คะแนน
VI. Mid Term/ Final 40 คะแนน


หมายเหตุ ในทุกหัวข้อ หากนักเรียนไม่สามารถทำได้ตามกำหนดให้นักเรียนมาส่งหลังจากสอบเท่านั้น(จะกำหนดอีกครั้ง) ทั้งนี้การส่งงานหลังสอบไม่ได้การันตีว่านักเรียนจะผ่านแน่นอน
นักเรียนคนใดตกรายวิชานี้ให้ทำงานมาส่งตามหัวข้อข้างต้นที่กำหนดและสอบเท่านั้นจึงจะผ่าน

0 Comments:

Post a Comment

<< Home